Κεντρική
AIFREF
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Σημαντικές Ημερομηνίες
Επιτροπές
Υποβολή Προτάσεων
Εγγραφή
Πλήρες Κείμενο
Πρόγραμμα
Τόπος
Ξενοδοχεία
Ταξίδι
Φωτογραφίες
Επικοινωνία

AIFREF

Η AIFREF (Διεθνής Ένωση Κατάρτισης και Έρευνας στην Οικογενειακή Εκπαίδευση) ιδρύθηκε το 1987. Μέλη της είναι ερευνητές και εκπαιδευτικοί από είκοσι χώρες που ασχολούνται με την έρευνα και την παρέμβαση στο πεδίο της οικογενειακής εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στις εξελίξεις, τα διακυβεύματα και τις προοπτικές στην έρευνα και τις καινοτομίες στην οικογενειακή εκπαίδευση.
Στόχος της είναι η διαμόρφωση και προώθηση νέων παραδειγμάτων, η ανάπτυξη νέων εννοιών και η διάχυση νέων μεθόδων παρέμβασης στο πεδίο.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το περιοδικό "La Revue Internationale de l'Education familiale" N° 30- 2011

Για περισσότερες πληροφορίες:www.aifref.org
Προσκεκλημένοι ομιλητές

Καθ. Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου

Δρ. Νίκος Σιδέρης

Καθ. Jacqueline Barnes

Καθ. Ingrid Pramling Samuelsson

Καθ. Jordi Garreta Bochaca

Καθ. Bernard Terrisse

Καθ. Loïc Chalmel

Συμμετέχοντες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία