Κεντρική
AIFREF
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Σημαντικές Ημερομηνίες
Επιτροπές
Υποβολή Προτάσεων
Εγγραφή
Πλήρες Κείμενο
Πρόγραμμα
Τόπος
Ξενοδοχεία
Ταξίδι
Φωτογραφίες
Επικοινωνία

Εγγραφή

Έξοδα συμμετοχής

Τα έξοδα συμμετοχής εξαρτώνται από το χρόνο εγγραφής και αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εγγραφή μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2013

Φοιτητές / Άνεργοι ερευνητές50 €
Λοιποί100 €

Εγγραφή μέχρι τις 30 Απριλίου 2013 (ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ)

Φοιτητές / Άνεργοι ερευνητές50 €
Λοιποί140 €

Εγγραφή κατά την έναρξη/διάρκεια του συνεδρίου

Φοιτητές / Άνεργοι ερευνητές50 € (Μόνο μετρητά)
Λοιποί150 €(Μόνο μετρητά)

Η μειωμένη συνδρομή των Ελλήνων εισηγητών και συμμετεχόντων κατέστη δυνατή λόγω χορηγίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τυχόν έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν τον αποστολέα. Οι ημερομηνίες αφορούν την πληρωμή και ΟΧΙ την αποστολή της αίτησης για έγγραφή.

Ακύρωση & επιστροφή συμμετοχής

Σε περίπτωση ακύρωσης θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η γραμματεία (aifref@upatras.gr).

Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013, κατακρατείται το ποσό των 50 € για έξοδα γραμματείας. Μετά από αυτή την ημερομηνία δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. Όλες οι επιστροφές θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Για Οδηγίες εγγραφής, παρακαλούμε, πιέστε εδώ.

Για τη Φόρμα Εγγραφής πιέστε εδώ.
Προσκεκλημένοι ομιλητές

Καθ. Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου

Δρ. Νίκος Σιδέρης

Καθ. Jacqueline Barnes

Καθ. Ingrid Pramling Samuelsson

Καθ. Jordi Garreta Bochaca

Καθ. Bernard Terrisse

Καθ. Loïc Chalmel

Συμμετέχοντες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία