Κεντρική
AIFREF
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Σημαντικές Ημερομηνίες
Επιτροπές
Υποβολή Προτάσεων
Εγγραφή
Πλήρες Κείμενο
Πρόγραμμα
Τόπος
Ξενοδοχεία
Ταξίδι
Φωτογραφίες
Επικοινωνία

Μέρος διεξαγωγής Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στον πανεπιστημιακό χώρο και οι συμμετέχοντες αν επιλέξουν να μείνουν σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι χρειάζονται 15' περίπου για να μεταβούν εκεί και το κόστος του ταξί είναι περίπου στα 8 ευρώ.

Συνεδριακό και Πολιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 265 04 Πάτρα


View Larger Map
Προσκεκλημένοι ομιλητές

Καθ. Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου

Δρ. Νίκος Σιδέρης

Καθ. Jacqueline Barnes

Καθ. Ingrid Pramling Samuelsson

Καθ. Jordi Garreta Bochaca

Καθ. Bernard Terrisse

Καθ. Loïc Chalmel

Συμμετέχοντες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία